จำนวนผู้เข้าชม

รายงานสถานการณ์

1 / 4
การติดเชื้อ
2 / 4
สถานการณ์
3 / 4
ช่องทางการรับทราบข้อมูล
4 / 4
การช่วยเหลือ

ข้อแนะนำการเข้า/ออก พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์ม บันทึกการปฏิบัติราชการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา


    บันทึกการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลโรงแรม ที่เปิดให้บริการ


    ข้อมูลโรงแรม ในจังหวัดนครราชสีมาที่เปิดบริการ ณ วันที 1 พ.ค.
คำสั่งจังหวัด


    36 คำสั่งจังหวัด 5983 ลงวันที่ 31 พ.ค. 63 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้
    35 คำสั่งจังหวัด 5730 ลงวันที่ 25 พ.ค. 63 เรื่อง ยกเลิกการปิดบริการสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อร้ายแรง กรณีโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประเภท
    34 คำสั่งจังหวัด 5729 ลงวันที่ 25 พ.ค. 63 เรื่อง การผ่อนคลายให้ห้างคลังพลาซ่าถนนอัษฎางค์และห้างคลังพลาซ่าถนนจอมสุรางค์ยาตรดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้
    33 คำสั่งจังหวัด 5463 ลงวันที่ 17 พ.ค. 63 เรื่อง ยกเลิกการปิดบริการสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อร้ายแรงฯ
    32 คำสั่งจังหวัด 5462 ลงวันที่ 16 พ.ค. 63 เรื่อง ให้เปิดการบริการรับคำร้อง ณ ที่ตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาขาปากช่อง สำนักงานสาขาโนนสูง
    31 คำสั่งจังหวัด 5461 ลงวันที่ 16 พ.ค. 63 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้
    คำสั่งจังหวัด 5453 ลงวันที่ 15 พ.ค. 63 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.จ.นม.)
    30 คำสั่งจังหวัด 5440 ลงวันที่ 14 พ.ค. 63 เรื่อง ให้เปิดการบริการรับคำร้อง ณ ที่ตั้งสำนักงาน ในพื้นที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
    29 คำสั่งจังหวัด 4956 ลงวันที่ 5 พ.ค. 63 เรื่อง ให้เปิดการบริการด้านการตรวจสภาพรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถ ในพื้นที่ สนง.ขส.นม. และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
    28 คำสั่งจังหวัด 4914 ลงวันที่ 2 พ.ค. 63เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย
     27 คำสั่งจังหวัด 4676 ลงวันที่ 27 เม.ย. 63 เรื่อง เปิดตลาดนัด
     26 คำสั่งจังหวัด 4612 ลงวันทื่ 26 เม.ย. 63 เรื่อง เปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
     25 คำสั่งจังหวัด 3942 ลงวันที่ 14 เม.ย. 63
     24 คำสั่งจังหวัด 3934 ลงวันที่ 14 เม.ย. 63
     23 คำสั่งจังหวัด 3813 ลงวันที่ 12 เม.ย. 63
     22 คำสังจังหวัด 3811 ลงวันที่ 11 เม.ย.63
     21 คำสังจังหวัด 3763 ลงวันที่ 9 เม.ย.63
     20 คำสังจังหวัด 3762 ลงวันที่ 9 เม.ย.63
     19 คำสังจังหวัด 3761 ลงวันที่ 9 เม.ย.63
     18 คำสั่งจังหวัด 3592 ลงวันที่ 6 เม.ย. 63
     17 คำสั่งจังหวัด 3564 ลงวันที่ 3 เม.ย. 63
     16 คำสั่งจังหวัด 3358 ลงวันที่ 2 เม.ย. 63
     15 คำสั่งจังหวัด 3357 ลงวันที่ 2 เม.ย. 63
     14.คำสั่งจังหวัด 3324 ลงวันที่ 31 มี.ค. 63
     13.คำสั่งจังหวัด 3178 ลงวันที่ 29 มี.ค. 63
     12.คำสั่งจังหวัด 3176 ลงวันที่ 28 มี.ค. 63
     11.คำสั่งจังหวัด 3175 ลงวันที่ 28 มี.ค. 63
     10.คำสั่งจังหวัด 3174 ลงวันที่ 28 มี.ค. 63
     9.คำสั่งจังหวัด 3173 ลงวันที่ 27 มี.ค. 63
     8.คำสั่งจังหวัด 3075 ลงวันที่ 27 มี.ค. 63
     7.คำสั่งจังหวัด 3048 ลงวันที่ 26 มี.ค. 63
     6.คำสั่งจังหวัด 3025 ลงวันที่ 25 มี.ค. 63
     5.คำสั่งจังหวัด 2879 ลงวันที่ 22 มี.ค. 63
     4.คำสั่งจังหวัด 2878 ลงวันที่ 21 มี.ค. 63
       3.คำสั่งจังหวัด 2875 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63
       2.คำสั่งจังหวัด 2114 ลงวันที่ 18 มี.ค. 63
        1.คำสั่งจังหวัด 2113 ลงวันที่ 18 มี.ค. 63

ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง


     12.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จว.นม.(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 29 พ.ค. 63
     11.ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (covid-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงาน
     10.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จว.นม.(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 14 พ.ค. 63
     9.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จว.นม. ลงวันที่ 1 พ.ค. 63
     8.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ขอให้ผู้ปฏิบัติงานงดการเดินทางไปนอกพื้นที่ฯ ลงวันที่ 29 เม.ย. 63
     7.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง กรณีการแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ลงวันที 21 เม.ย. 63
     6.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 5) ลงวันที 9 เม.ย. 63
      5.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง (ฉบับ 4) ลงวันที่ 31 มี.ค. 63
     4.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 มี.ค. 63
     3.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มี.ค. 63
     2.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ลงวันที่ 18 มี.ค. 63
     1.ประกาศมาตรการป้องกัน ลงวันที่ 18 มี.ค. 63

คำสั่งกองอำนวยการ ปภ.


    6.คำสั่งกองอำนวยการ ปภ. ที่ 3166 ลงวันที่ 27 มี.ค. 63
     5.คำสั่งกองอำนวยการ ปภ. ที่ 3165 ลงวันที่ 27 มี.ค. 63
     4.คำสั่งกองอำนวยการ ปภ. ที่ 2907 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63
     3.คำสั่งกองอำนวยการ ปภ. ที่ 2906 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63
     2.คำสั่งกองอำนวยการ ปภ. ที่ 2712 ลงวันที่ 13 มี.ค. 63
     1.คำสั่งกองอำนวยการ ปภ. ที่ 2577 ลงวันที่ 11 มี.ค. 63